logo Nye metoder

ID2018_054

Kunstig bukspyttkjertel

Automatisk blodsukkermåler og hormonpumpe til behandling av type 1 diabetes
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_054
Om metoden
Automatisk blodsukkermåler og hormonpumpe til behandling av type 1 diabetes

​Metodevarsel

Innspill (24.08.2018)

Innspill fra diabetesforbundet (19.09.2018)

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):
Folkehelseinstituttet informerte om saken fra sist møte: ID2018_054_Kunstig bukspyttkjertel (automatisk blodsukkermåler og hormonpumpe) i behandling av type 1 diabetes. Det anses ikke aktuelt å starte opp med en metodevurdering nå.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) finner du her, se sak 150-18.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om å ta kontakt med aktuelle produsenter og høre om aktuelt å sende inn dokumentasjon. Det blir da et forarbeid som skal klargjøre om det skal utføres en metodevurdering. Saken tas så opp i Bestillerforum RHF på et kommende møte.

Protokoll fra Bestillerforum (27.08.2018) finner du her, se sak 105-18.