logo Nye metoder

ID2018_116

Kunstig hjertepumpe (Syncardia TAH)

Som bro til transplantasjon ved dobbelsidig hjertesvikt
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.10.2018
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_116
Om metoden
Totalt kunstig hjerte som bro til transplantasjon ved dobbelsidig hjertesvikt

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019):

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Bestillerforum RHF tar saken til orientering og ber Folkehelseinstituttet se nærmere på kostnadene ved metoden og kostnader ved bruk frem til transplantasjon. Saken tas så opp igjen på et senere møte.

Protokoll fra Bestillerforum (17.12.2018) kommer her, se sak 195-18.