logo Nye metoder

ID2018_095

L-Glutamin

Til behandling av sigdcelleanemi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_095
Om metoden
Legemiddel (peroralt) til behandling av sigdcelleanemi.

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.02.2020) 

Bestillerforum RHF avbestiller oppdraget om metodevurdering da firma har trukket søknad om markedsføringstillatelse.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.02.2020) finner du her, se sak 038-20.

 

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for L-Glutamin til behandling av sigdcelleanemi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 162-18.

Metodevurdering

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.