logo Nye metoder

ID2022_100

Lanadelumab (Takhzyro) - Revurdering

Behandling av hereditært angioødem
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
09.06.2022
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2022_100
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av hereditært angioødem (HAE). Legemidlet bidrar til å redusere mengden av bradykinin i blodomløpet og forebygger dermed symptomer på HAE.

​Revurdering - Beslutning foreligger - se ID2018_093 (link)

Forslag (09.06.2022)

Innspill fra pasientorganisasjon (13.09.2022)*

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022):
​En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lanadelumab (Takhzyro) til behandling av hereditært angioødem. Komparator skal være berotralstat. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Statens legemiddelverk vurderer om arbeidet som nylig er gjort i Danmark kan legges til grunn i den norske metodevurderingen.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her, se sak 152-22​.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2022
Type
En hurtig metodevurdering (løp C) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
11.07.2023

​​Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.