logo Nye metoder

ID2018_093

Lanadelumab (Takhzyro)

Til behandling av hereditært angioødem
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_093
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av hereditært angioødem (HAE). Legemidlet bidrar til å redusere mengden av bradykinin i blodomløpet og forebygger dermed symptomer på HAE.

Innspill og vedlegg fra firma (sendt inn 13.12.2021)

 

Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)

Beslutningsforum for nye metoder besluttet 25.10.2021 ikke å innføre metoden (sak 139-2021).

Firmaet har ikke levert ny dokumentasjon eller ny pris, men foreslår vilkår for oppstart. Det foreligger imidlertid ikke dokumentasjon som understøtter de foreslåtte vilkårene.

Det finnes flere alternativer til den samme indikasjonen.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 101-22.

............................................................................................................................. 

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2021):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lanadelumab til behandling av hereditært angioødem.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 160-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.05.2019
Ferdigstilt
03.01.2020

Metodevurdering

Prisnotat

Metodevurdering og tilhørnde prisnotat ble klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 10.01.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Oppdatert prisnotat (04.06.2020)

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (15.06.2020)
De regionale fagdirektørene har behandlet saken, og på bakgrunn av manglende dokumentasjon for hele pasientgruppen, og fortsatt for høy pris fremmes ikke saken på nytt til Beslutningsforum.

 Oppdatert prisnotat (27.05.2021)

Oppdatert prisnotat (29.09.2021)

Beslutning

Beslutning tatt
21.06.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.10​.2021)​ 

 

  1. Lanaledumab (Takhzyro) innføres ikke til behandling av hereditært angioødem. 
  2. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for den relative effekten av dette legemiddelet sammenlignet med dagens behandling, og kostnaden for legemiddelet er høyere enn kostnaden ved etablert behandling.​

 Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 25.10.2021 under sak 139-2021.​


 

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

  1. Lanaledumab (Takhzyro) innføres ikke til behandling av hereditært angioødem.
  2. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for den relative effekten av dette legemiddelet sammenlignet med dagens behandling, og kostnaden for legemiddelet er høyere enn kostnaden ved etablert behandling.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 084-2021.

 

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020) 

​1. Lanadelumab (Takhzyro) innføres ikke nå til behandling av hereditært angioødem.

2. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for den relative effekten av dette legemiddelet sammenlignet med dagens behandling, og kostnaden for legemiddelet er høyere enn kostnaden ved etablert behandling.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.01.2020 under sak 007-2020.