logo Nye metoder

ID2022_034

Legemidler ved covid-19

Legemidler til behandling av pasienter med covid-19 i spesialisthelsetjenesten
Beslutning foreligger

Forslag

ID-nummer
ID2022_034
Om metoden
Bestillerforum har konkludert med at det er behov for alternative prosesser for å innføre metoder i en beredskapssituasjon, slik som den pågående koronapandemien er.

​​​​​​​

Metodevurdering

Beslutninger om innkjøp og bruk av legemidler til behandling av covid-19 gjøres fortsatt i en beredskapssituasjon som krever raske avgjørelser basert på begrenset dokumentasjon. Det er forventet at det vil komme mange legemidler på området fremover. Bestillerforum for nye metoder har nylig konkludert med at det er behov for alternative prosesser for å håndtere en beredskapssituasjon. 

Det vil inntil videre ikke utarbeides vanlige/tradisjonelle metodevurderinger for disse legemidlene.​ ​Vurderingene om bruk av​ covid-19 legemidler er basert på:

  • Retningslinjer for legemiddelbehandling ved covid-19 fra WHO (Therapeutics and COVID-19: living guideline (who.int)) for de aktuelle legemidlene
  • Informasjon fra European Medicines Agency (EMA) og Statens legemiddelverk.
  • Innspill fra en interregional ekspertgruppe med representanter fra helseforetak i alle fire regioner, tilknyttet Nye metoder. 


 

Beslutning

Beslutning tatt
23.05.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Veiledning til prioritering av pasienter til behandling med sotrovimab for covid-19​ (07.03.2022)​

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.05.2022)

Anbefalingen bygger på et begrenset beslutningsgrunnlag, men saken fremmes for å hensynta behov for avklaringer i lyset av den pågående pandemien. Dersom det tilkommer nye opplysninger, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Bruken av legemidler ved covid-19 vil være betinget av forsyningssituasjonen og at det må gjøres prioriteringer ved mangelsituasjon, at dokumentasjonen er mangelfull og at det mangler helseøkonomiske vurderinger.

Helsedirektoretat arbeider med å utvikle faglige råd for bruk av tiksagevimab og cilgavimab (Evusheld).

Tiksagevimab og cilgavimab (Evusheld) kan innføres til bruk for behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten, i tråd med retningslinjer som fortløpende fastsettes av fagdirektørene i RHF-ene.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.05.2022 under sak 066-2022.


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.02.2022)

Bruken av legemidler ved covid-19 vil være betinget av forsyningssituasjonen, logistiske forhold ved intravenøs behandling, at flere av legemidlene benyttes ved andre sykdommer og at det må gjøres prioriteringer ved mangelsituasjon. Dokumentasjonen er mangelfull og det mangler helseøkonomiske vurderinger.


 

    1. Sotrovimab (Xevudy) kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten til behandling av covid-19 etter prioriteringer fastsatt av fagdirektørene i RHF-ene. Prioriteringer gjøres på bakgrunn av anbefalinger om bruk av sotrivimab (Xevudy) i dialog med det infeksjonsmedisinske interregionale fagmiljøet.
    2. Anakinra (Kineret), tocilizumab (RoActemra), baricitinib (Olumiant) og remdesivir (Veklury) kan benyttes i behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten.
    3. Rekonvalesensplasma skal ikke brukes til pasienter med påvist covid-19 som behandles i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 14.02.2022 under sak 027-2022.