logo Nye metoder

ID2013_031

Lenalidomid (Revlimid) - Indikasjon I

Behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
08.11.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus HF
ID-nummer
ID2013_031
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2013)

​Ikke egnet for metodevurdering på nåværende tidspunkt. Utilstrekkelig dokumentasjonsgrunnlag.