logo Nye metoder

ID2017_098

Lenvatinib (Lenvima) - Indikasjon II

Behandling av levercellekarsinom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.10.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_098
Om metoden
Legemiddel til behandling av levercellekarsinom

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.11.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lenvatinib (Lenvima) til behandling av levercellekarsinom.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
17.09.2018
Ferdigstilt
23.05.2019

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 11.06.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering med tilhørende kommentarer fra firma

 

Beslutning

Beslutning tatt
26.08.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum (26.08.2019)

1. Lenvatinib (Lenvima) kan innføres til behandling av levercellekarsinom.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. oktober 2019, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.08.2019 finner du her, se sak 80-2019.