logo Nye metoder

ID2018_013

Letermovir (Prevymis)

Forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_013
Om metoden
Legemiddel (tablett) til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for letermovir ved forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.03.2018
Ferdigstilt
26.10.2018

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 23.11.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
25.02.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye emtoder (25.02.2019)

  1. Letermovir (Prevymis) kan innføres til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.
  2. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlag for denne beslutningen.
  3. Medikamentet kan tas i bruk fra 1. april 2019.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.02.2019 finner du her, se sak 23-2019.