logo Nye metoder

ID2018_085

Levometadon (Levopidon)

Til behandling av opioidavhengighet
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.08.2018
Sendt inn av
dne Pharma AS
ID-nummer
ID2018_085
Om metoden
Legemiddel (mikstur) til behandling av opioidavhengighet

​Forslagsskjema

Beslutning fra Bestillerforum RHF (17.06.2019):
Den ferdigstilte metodevurderingen av levometadon (Levopidon) til behandling av opioidavhengighet sendes til de fire regionale helseforetak (RHF) som forbereder saken til Beslutningsforum for Nye metoder i en intern prosess.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finner du her, se sak 107-19.

Beslutning fra Bestillerforum RHF (29.04.2019):
Bestillerforum RHF ber Sekretariatet for Bestillerforum RHF sende innspillet fra St. Olavs Hospital til Helsedirektoratet og de som jobber med nasjonale faglige retningslinjer. Bestillerforum RHF ber om Helsedirektoratets vurdering av innkommet innspill.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) kommer her, se sak 73-19.

Beslutning fra Bestillerforum RHF (24.09.2018):

Bestillerforum RHF ber Helsedirektoratet om innspill på hvilke pasientpopulasjoner metoden er mest aktuell for.
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for levometadon (Levopidon) til behandling av opioidavhengighet. Oppdraget kan eventuelt spisses ytterligere av Statens legemiddelverk etter Helsedirektoratets innspill.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) kommer her, se sak 143-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
18.12.2018
Ferdigstilt
25.02.2019

​Rapporten er klarert i møtet i  Bestillerforum RHF den 17.06.2019 (se sak  107-19) og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHFene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en prosess.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
23.09.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

1. Levometadon (Levopidon) kan innføres som et alternativ til behandling av voksne pasienter med opioidavhengighet som av ulike årsaker ikke kan behandles med racemisk metadon.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 89-2019.