logo Nye metoder

ID2018_063

Liposomal kombinasjonsformulering av daunorubicin og cytarabin (Vyxeos liposomal)

Behandling av voksne personer med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.06.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_063
Om metoden
Legemiddel til behandling av leukemi.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for liposomal kombinasjonsformulering av daunorubicin og cytarabin (Vyxeos) for ny-diagnostisert høyrisiko akutt myelogen leukemi (AML).

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 112-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
29.06.2018
Ferdigstilt
03.01.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 14.01.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
27.01.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020)

​1. Daunorubicin/cytarabin (Vyxeos liposomal) innføres ikke til behandling av voksne personer med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC).

2. Prisen for dette legemiddelet er for høy i forhold til dokumentert relativ effekt, som er beheftet med betydelig usikkerhet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.01.2020 under sak 008-2020.