logo Nye metoder

ID2018_115

Lomitapid (Lojuxta)

Til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.10.2018
Sendt inn av
Produsent: Amryt Pharmaceuticals Dac
ID-nummer
ID2018_115
Om metoden
Legemiddel til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi

Forslagsskjema

Innspill fra klinikere 

Innspill fra pasientorganisasjon

 

Prisnotatet sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.  Se sak 146-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019):
Sykehusinnkjøp HF, LIS utarbeider et oppdatert prisnotat til Bestillerforum RHF som inkluderer estimerte kostnader for afaresebehandling ved behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finner du her, se sak 106-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.11.2018)

Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF-divisjon legemidler (LIS) å utarbeide et kort prisnotat for lomitapid (Lojuxta) til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi. Saken vurderes på nytt på bakgrunn av prisnotatet.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (19.11.2018) finner du her, se sak 179-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.06.2019
Type
Oppdatert prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
17.06.2019
Ferdigstilt
21.08.2019

Oppdatert prisnotat (datert 16.05.2023)

Oppdatert prisnotat (27.05.2022)

Oppdatert prisnotat (v. 20.08.2021)

Oppdatert prisnotat   (v. 28.05.2020) etter forhandlinger
Notatet er 03.06.2020 sendt de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat (v. 21.08.2019).
Notatet er klarert av medlemmene i møtet i Bestillerforum RHF den 23.09.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
19.06.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 
Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.06.2023)

  1.  Lomitapid (Lojuxta) innføres ikke til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi.
  2. Det ville være ønskelig å kunne ta i bruk denne behandlingen til en svært begrenset pasientgruppe, men prisen for legemiddelet er fortsatt for høy i forhold til dokumentert langtidseffekt.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 under sak 082-2023.     

 

Beslutning fra interregionalt fagdirektørmøte (09.06.2022)

Sykehusinnkjøp har gjennomført nye forhandlinger med Amryt Pharma og mottatt et nytt pristilbud av 27.05. 2022.

 

Konklusjon:

 • Fagdirektørene vurderer at årskostnaden fortsatt er altfor høy i forhold til den dokumentert effekten av behandlingen.
 • Det anses ikke nødvendig å fremme en ny sak til Beslutningsforum, men referere fagdirektørenes vurdering av pristilbudet.

Beslutning fra interregionalt fagdirektørmøte 09. juni 2022 ble tatt til orientering i Beslutningsforum for nye metoder sitt møte 20.06.2022.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll

fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 086A-2022.   

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

 

 1. Lomitapid (Lojuxta) innføres ikke til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi.
 2. Det ville være ønskelig å kunne ta i bruk denne behandlingen, men prisen for legemiddelet er altfor høy i forhold til dokumentert effekt. 
 3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 126-2021.​


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.06.2020)

1. Lomitapid (Lojuxta) innføres ikke til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi.
2. Det ville være ønskelig å kunne ta i bruk denne behandlingen til en svært begrenset pasientgruppe, men prisen for legemiddelet er alt for høy i forhold til dokumentert langtidseffekt.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.06.2020 under sak 064-2020.   

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.03.2020)

1. Lomitapid (Lojuxta) innføres ikke til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi.
2. Det ville være ønskelig å kunne ta i bruk denne behandlingen til en svært begrenset pasientgruppe, men prisen for legemiddelet er alt for høy i forhold til dokumentert langtidseffekt.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.03.2020 under sak 028-2020.