logo Nye metoder

ID2020_090

Lonafarnib

Behandling av Hutchinson-Gilfords progeria syndrom (Progeria) og progeroid laminopati
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_090
Om metoden
Legemiddel (kapsel) som skal hjelpe til å forhindre dannelse av unormal lamin A. Unormal lamin A fører til ødeleggelser i cellene og tidlig aldring.

​Metodevarsel


Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020) 

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 186-20