logo Nye metoder

ID2016_052

Lonoktokog alfa (Afstyla)

Behandling av hemofili A
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_052
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av hemofili A ( faktor VIII-mangel)

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016)
Hurtig metodevurdering  for lonoktokog alfa (Afstyla) til behandling av hemofili A gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
24.01.2017
Ferdigstilt
08.06.2017

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 14.06.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering-rapport

Beslutning

Beslutning tatt
21.08.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.08.2017)
Lonoktokog alfa (Afstyla) kan inngå i anbudet for bløderpreparater på like vilkår som andre faktor VIII-konsentrater. Fremtidig bruk skal styres av rangering i LIS-anbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.08.2017 finner du her, se sak 70-2017.