logo Nye metoder

ID2019_127

Luspatercept (Reblozyl)

Behandling av anemi ved myelodysplastiske syndromer og betatalassemi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.11.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_127
Om metoden
Legemiddel til behandling av anemi (mangel på røde blodlegemer) ved visse sjeldne sykdommer

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for luspatercept til behandling av anemi ved myelodysplastiske syndromer og betatalassemi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 009-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Hurtig metodevurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.01.2021
Ferdigstilt
19.11.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
13.12.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

  1. Luspatercept (Reblozyl) innføres ikke til behandling av anemi ved myelodysplastiske syndromer og betatalassemi.
  2. Leverandøren har levert dokumentasjon på kun deler av indikasjonen. Prisen er altfor høy i forhold til dokumentert effekt.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 172-2021.​