logo Nye metoder

ID2018_076

Lusutrombopag (Mulpleta)

Til behandling ved trombocytopeni hos voksne med kronisk leversykdom før gjennomføring av elektive invasive prosedyrer
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
15.08.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_076
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling ved trombocytopeni hos voksne med kronisk leversykdom før gjennomføring av elektive invasive prosedyrer.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lusutrombopag til behandling av trombocytopeni.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09. 2018) finner du her, se sak 137-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

​​Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.