logo Nye metoder

ID2017_008

Lutetium-177 (Lutathera)

til behandling av inoperable gastroenteropankreatiske nevroendokrine tumorer
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_008
Om metoden
Legemiddel av typen peptid reseptor radionuklid(PRRT) til behandling av inoperable gastroenteropankreatiske nevroendokrine tumorer

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)
Hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk for 177Lu- DOTA0-Tyr3-Oktreotat (Lutathera; lutetium-177) til behandling av inoperable gastroenteropankreatiske nevroendokrine tumorer (ID2017_008) avbestilles. Den fullstendige metodevurderingen (ID2016_065) ved Folkehelseinstituttet skal omfatte både en helseøkonomisk- og en budsjettkonsekvensanalyse.  

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017) finner du her, se sak 150-17.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.02.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for 177Lu- DOTA0-Tyr3-Oktreotat (Lutathera; lutetium-177) til behandling av inoperable gastroenteropankreatiske nevroendokrine tumorer. Hurtig metodevurderingen kommer i tillegg til en pågående fullstendig metodevurdering, og det er viktig at Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk samarbeider for å unngå duplisering.

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 28-17.