logo Nye metoder

ID2015_049

Lystgass i 50%/Livopan til sedering til barn, utenom antestesiavdeling/anestesipersonell

Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.11.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Haukeland universitetssykehus
ID-nummer
ID2015_049
Om metoden
Lystgass gitt i fast blanding 50% lystgass N20/50%O2=Livopan. Gitt på post el. dagpost av helsepersonell til barn ved mindre prosedyrer som kan gi smerte eller være ubehagelige for barn og ungdommer - fra ca. 4-5 års alder

Forslag ​

Prosjektplan

 

Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for metoden; Prosedyre for bruk av 50 % lystgass og 50 % oksygen (Livopan) til barn utenom anestesiavdelinger. Bestillerforum RHF avbestiller samtidig hurtig metodevurdering av metoden som Statens legemiddelverk fikk i oppdrag å gjennomføre på møte i Bestillerforum RHF 13.06.2016.

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 29-17.

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Hurtigmetodevurdering på lystgass i fast kombinasjon (50 % Lystgass = 50 % N2O og 50 % O2 , (Livopan)) til bruk på barn gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.01.2016)

Det innhentes innspill fra berørte fagmiljø før saken kommer opp igjen i Bestillerforum RHF.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret i FHI
Påbegynt
15.06.2017
Ferdigstilt
12.09.2018

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 24.09.2018 og sendt til beslutning.

Fullstendig metodevurdering

 

Beslutning

Beslutning tatt
22.10.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (22.10.2018)

1. Lystgass kan nyttes for sedering av barn ved små, men smertefulle sykehusprosedyrer.

2. En bruk av metoden forutsetter at det er tilstrekkelig avtrekkssystem i behandlingsrommet.