logo Nye metoder

ID2022_108

Magnetisk bølgeterapi (PEMF)

Behandling av muskel- og skjelettplager.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
10.06.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2022_108
Om metoden
PEMF (pulsed magnetic field therapy) pulserende magnetfelt terapi er en lindrende tilleggsbehandling som kan øke cellproliferasjon, bedre reparasjonsprosesser og redusere inflammasjonsmediatorer som resulterer i mindre smerte og bedre funksjon.

​Forslag (10.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022)

Innspill fra fagmiljøene peker i retning av at metoden ikke er aktuell for spesialisthelsetjenesten. 

Beslutning 
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her  , se sak 155-22.​