logo Nye metoder

ID2017_029, ID2023_012

Magnetisk deteksjon av vaktpostlymfeknuter ved brystkreft

Ved hjelp av et magnetisk sporstoff (Magtrace) og en magnetisk sensor (Sentimag).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
02.12.2022
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2017_029, ID2023_012
Om metoden
Metode for lokalisering av lymfeknuter ved brystkreft uten bruk av radioaktive markører

​​
Metodevarsel (publisert 13.12.2022)

Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Leverandøren oppfordres til å sende inn et forslag når de er klare for å levere en dokumentasjonspakke.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 056-23.​

 


 

Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023)
En hurtig metodevurdering (løp C) gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for magnetisk deteksjon av vaktpostlymfeknuter ved brystkreft ved hjelp av et magnetisk sporstoff (Magtrace) og en magnetisk sensor (Sentimag). Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) involveres i arbeidet. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her, se sak 025-23.​


 

Tidligere tittel:

ID2017_029 Ikke-radioaktiv magnetisk markør for lokalisering av lymfeknuter ved brystkreft. Metode for lokalisering av lymfeknuter ved brystkreft uten bruk av radioaktive markører

​Metodevarsel (publisert i 2017)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ikke ved FHI for ikke-radioaktiv magnetisk markør for lokalisering av lymfeknuter ved brystkreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 64-17.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.02.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C)
Utreder
Folkehelseinstituttet