logo Nye metoder

ID2023_092

Magnetisk resonans (MR)-veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd - Indikasjon II

Behandling av intrakranielle tumorer, nevrodegenerativ sykdom og smerter relatert til metastaser i bein.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
06.09.2023
Sendt inn av
Pasientforening
ID-nummer
ID2023_092
Om metoden
Behandling med ultralydstråler.

Forslag (publisert 21.09.2023)​

Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023)

Det foreligger lite dokumentasjon for bruk av magnetisk resonans (MR)-veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd til de foreslåtte bruksområdene.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023) finner du her, se sak 168-23.