logo Nye metoder

ID2018_015

Magnetisk teknologi for merking av ikke-palpable lesjoner

ved brystkreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.03.2018
Sendt inn av
Leverandør, Sysmex Nordic Aps
ID-nummer
ID2018_015
Om metoden
Små magnetiske implantater settes inn i brystvevet i forkant av operasjon for å markere områder som skal fjernes.

​Forslag (16.03.2018)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.05.2018)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Dersom sykehusene skal bruke metoden må det gjøres en mini-metodevurdering ved sykehuset.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018) finner du her, se sak 59-18.