logo Nye metoder

ID2023_033

Magnetiske katetre med radiofrekvens

Perkutan endovaskulær arteriovenøs fisteldannelse til bruk ved hemodialyse ved kronisk nyresvikt, f.eks. ved WavelinQ AVF system.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
03.02.2023
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2023_033
Om metoden
Metode for dannelse av endovaskulær arteriovenøs fistel ved hemodialyse av personer med nyresvikt.

Metodevarsel​ (publisert 15.02.2023)​

Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023)

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 068 -23.