logo Nye metoder

ID2014_031

Malignt melanom - fullstendig metodevurdering

Legemidler til bruk ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom (føflekkreft)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.09.2014
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2014_031
Om metoden
Legemidler til bruk ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom (føflekkreft)

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)
Bestillerforum RHF ber om at Kunnskapssenteret gjennomfører en fullstendig metodevurdering vedrørende bruk av legemidler ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom (føflekkreft)​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.09.2014
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
29.09.2014
Ferdigstilt
10.11.2015

​Kunnskapssenteret har utarbeidet en prosjektplan som kort beskriver metoden, mandat, arbeidsform, søk samt planlagt ferdigstillelse.

Prosjektplan

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 23.11.2015 og sendt til beslutning.

Fullstendig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
25.04.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2016)

    1. ​Kombinasjonsbehandling med MEK-hemmere og BRAF-hemmere innføres ved inoperabelt eller metastatisk malignt melanom.
    2. Kombinasjonen dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) har med gjeldende priser lavest legemiddelkostnad og skal brukes.
    3. Ved fremtidige prisendringer skal kombinasjonen med laveste pris benyttes.
    4. BRAF-hemmerne vemurafenib (Zelboraf) og dabrafenib (Tafinlar) i monoterapi videreføres som behandling av inoperabelt eller metastatiskt malignt melanom (for pasienter med mutasjon i BRAF-genet).
    5. Beslutningen gjelder kun, dersom kostnadene holdes på samme nivå eller lavere enn det som nå er gjeldende pris. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris gjelde for alle indikasjoner.

 

Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2016 - Protokoll, sak 27-2016 og 28-2016

Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2016 - Innkalling og saksdokumenter