logo Nye metoder

ID2022_107

Mandometermetodikk

Behandling av spiseforstyrrelser (bulimi og anoreksi).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
10.06.2022
Sendt inn av
Kommunehelsetjenesten
ID-nummer
ID2022_107
Om metoden
Metoden er basert på fire hovedelementer og skal bl.a. normalisere spiseatferd og metthetsfølelse gjennom et teknisk hjelpemiddel, mandometer.

Oppdatert forslag (24.06.2022)

Forslag (10.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022):

Det er begrenset dokumentasjon og metoden vil derfor ikke være egnet for metodevurdering. Et fagmiljø kan melde inn et forslag når det foreligger mer dokumentasjon. Fagmiljøet kan vurdere å gjennomføre en mini-metodevurdering. 

Beslutning 
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her​​, se sak 154-22.