logo Nye metoder

ID2022_060

Maraliksibat - Indikasjon II

Behandling av kolestatisk leversykdom hos personer fra 1 år med Alagilles syndrom.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
21.04.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_060
Om metoden
Legemiddel (mikstur, oppløsning) til behandling av Alagilles syndrom som er en sjelden medfødt sykdom. Legemidlet skal føre til at mere gallesyre skilles ut i avføringen. Annen staving; Maralixibat

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for maraliksibat til behandling av kolestatisk leversykdom hos personer fra 1 år med Alagilles syndrom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 094-22

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.05.2022
Type
Forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D)
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF