logo Nye metoder

ID2021_082

Maraliksibat

Behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase type 2
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
12.05.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_082
Om metoden
Legemiddel (mikstur, oppløsing) til behandling av en sjelden genetisk sykdom som fører til redusert utførsel av galle fra leveren (kolestase). Annen staving; Maralixibat.

​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for maralixibat til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase type 2. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​, se sak 134-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.06.2021
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk