logo Nye metoder

ID2016_088

Masitinib (Masivet)

Behandling av mastocytose
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
07.11.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_088
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av mastocytose

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)
Oppdraget avbestilles grunnet avslag på MT-søknad.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 30-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (12.12.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for masitinib til behandling av mastocytose når finansieringsansvaret er avklart.

 

Referat fra Bestillerforum RHF (12.12.2016) finner du her, se sak 147-16. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk