logo Nye metoder

ID2021_002

Medpor polyetylen-implantat

Bruk ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.11.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus
ID-nummer
ID2021_002
Om metoden
Ørerekonstruksjon med medpor implantat ved mikroti som er en medfødt defekt hvor pasienten mangler ett eller begge ører

​​​Forslagsskjema

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)
En forenklet metodevurdering (type A, beslutningsstøtte) med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for polyetylen implantat til bruk ved ørerekonstruksjoner ved mikroti.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 010-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Forenklet metodevurdering (type A)
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
01.04.2021
Ferdigstilt
09.12.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 22.12.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.01​.2022)​ ​

Medpor polyetylen-implantat innføres ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti som et supplement til dagens metoder. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.01.2022 under sak 003-2022.