logo Nye metoder

ID2018_008

Meropenem/vabobactam

Behandling av infeksjoner
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_008
Om metoden
Legemiddel (intravenøs infusjon) til behandling av infeksjoner

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.