logo Nye metoder

ID2017_074

Metoksyfluran (Penthrox)

2.- eller 3.-linjebehandling av akutt (moderat til alvorlig) smerte
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.08.2017
Sendt inn av
Leverandør, Mundi pharma
ID-nummer
ID2017_074
Om metoden
Legemiddel (til inhalasjon) som gir smertelindring. Annen skrivemåte: methoxyflurane

Forslagsskjema (17.08.2017)

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)
Statens legemiddelverk får i oppdrag å utarbeide en budsjettkonsekvensanalyse for methoxyflurane (Penthrox) ved 2.- eller 3.-linjebehandling av akutt (moderat til alvorlig) smerte.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017) finner du her, se sak 135-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Budsjettkonsekvensanalyse
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.12.2017
Ferdigstilt
06.06.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 27.06.2018 og sendt til beslutning.

Budsjettkonsekvensanalyse

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2019)​

Methoxyflurane (Penthrox) innføres ikke til 2.- eller 3.- linjebehandling av akutt(moderat til alvorlig) smerte.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2019 finner du her, se sak 30-2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.09.2018)

Methoxyflurane (Penthrox) innføres ikke til 2.- eller 3.-linjebehandling av akutt (moderat til alvorlig) smerte.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.09.2018 finner du her - se sak 108-2018.