logo Nye metoder

ID2017_025

Midostaurin (Rydapt)

Behandling av FLT3-mutert akutt myelogen leukemi (AML)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.03.2017
Sendt inn av
Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2017_025
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av blodkreft.

​Forslagsskjemaet

 

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 60-17. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
26.02.2018
Ferdigstilt
28.06.2019

Metodevurdering
Prisnotat (05.09.2019)

​Rapporten (med tilhørende prisnotat) er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 19.09.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
21.10.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019)

Les mer om saksgrunnlag og beslutning sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.10.2019 under sak 108-2019.