logo Nye metoder

ID2018_072

MIGS-kirurgi

For individer med åpenvinklet glaukom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.06.2018
Sendt inn av
Produsent; Glaukos Corporation
ID-nummer
ID2018_072
Om metoden
Minimal-invasiv glaukomkirurgi (MIGS) for individer med åpenvinklet glaukom

Forslagsskjema

Innspill 1 fra kliniker
Innspill 2 fra kliniker
Innspill 3 fra kliniker

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for MIGS-kirurgi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) kommer her, se sak 174-18.

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for MIGS-kirurgi med iStent inject.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09. 2018) finner du her, se sak 136-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
22.10.2019
Ferdigstilt
15.04.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 21.04.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering


 

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

Minimal-invasiv glaukomkirurgi (MIGS) kan benyttes til behandling av pasienter med åpenvinklet glaukom

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll

fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 053-2021.