logo Nye metoder

ID2023_053

Mikrostrømbehandling

Til bruk ved angst, depresjon og søvnproblemer (eks. på utstyr Alpha-Stim® CES (Cranial Electrotherapy Stimulation)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
19.04.2023
Sendt inn av
Firma
ID-nummer
ID2023_053
Om metoden
Medisinsk utstyr til bruk ved angst, depresjon og søvnproblemer.

​Forslagsskjema (publisert 15.05.2023)

Forslagsskjema (ettersendt og publisert 09.08.2023)

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering

Bestillerforum oppfordrer helseforetak som vurderer å ta metoden i bruk til å gjennomføre en minimetodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 119-23.