logo Nye metoder

ID2016_015

Misoprostol for igangsetting av fødsel

Vaginalinnlegg for igangsetting av fødsel
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
29.02.2016
Sendt inn av
Helse Sør-Øst
ID-nummer
ID2016_015
Om metoden
Vaginalinnlegg for igangsetting av fødsel

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Oppdraget om hurtig metodevurdering for misoprostol for igangsetting av fødsel ved Statens legemiddelverk, ID2016_015, avbestilles.*

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 10-18.

*Begrunnelse: Bruken av metoden, og dagens alternativ, vurderes som etablerte. Videre er kostnadene og de organisatoriske konsekvensene på et slikt nivå at RHFene samlet sett kan overlate til fagmiljøene å ta stilling til hvilket preparat som brukes i det enkelte tilfelle.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.04.2016)
Hurtig metodevurdering for misoprostol for igangsetting av fødsel gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk