logo Nye metoder

ID2018_087

Molekylærprofilering (Caris Molecular Intelligence)

For persontilpasset kreftbehandling
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.08.2018
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_087
Om metoden
Metoden er ment å hjelpe klinikere til å ta en beslutning om persontilpasset kreftbehandling.

​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum RHF (24.09.2018):

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestilleforum RHF (24.09.2018) kommer her , se sak 145-18.