logo Nye metoder

ID2018_119

Molekylærprofilering (FoundationOne CDx)

Til individuell profilering av tumor, et hjelpemiddel til klinikere vedrørende beslutningstaking om persontilpasset kreftbehandling
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.10.2018
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_119
Om metoden
Metoden er ment å hjelpe klinikere til å ta en beslutning om persontilpasset kreftbehandling

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):

  1. Generelt vil Bestillerforum RHF ikke be om metodevurderinger av enkeltmetoder innenfor dette feltet.
  2. En status og vurdering av genprofilering av kreftsvulster bør gjøres av det nasjonale nettverket for persontilpasset medisin.
  3. Folkehelseinstituttet kontakter EUnetHTA om hvorvidt det kan være aktuelt at metodene som nevnt (evt. flere) kan være relevante for en felles europeisk metodevurdering. Saken tas så opp igjen i Bestillerforum RHF på et kommende møte når Folkehelseinstituttet har hatt kontakt med EUnetHTA.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) finner du her, se sak 198-18.