logo Nye metoder

ID2018_133

Mosaikkplastikk ved bruskskader i kneleddet

Behandling av bruskskade i kneleddet
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.11.2018
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_133

​Metoden innbærer av flere "plugger" av frisk brusk og underliggende benvev flyttes fra et ikke-vektbærende område av kneleddet til affisert, vektbærende område.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.01.2019):

Bestillerforum RHF ber ikke om nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (28.01.2019) finner du her. Se sak 2-19.