logo Nye metoder

ID2013_034

MR diagnostikk av arvelig cancer mamma

Bruk av MR for å lete etter forandringer i brystvevet hos personer som har arvet en genmutasjon.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.11.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus
ID-nummer
ID2013_034
Om metoden
Bruk av MR for å lete etter forandringer i brystvevet (brystkreft) hos personer som har arvet en genmutasjon.

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.04.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssenteret

 

*Tidligere beslutning i Bestillerforum RHF (17.02.2014) var: "Saken utsettes. Bestillerforum RHF ber om at mere informasjon innhentes før en beslutning kan fattes."

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.04.2014
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet
Påbegynt
28.04.2014
Ferdigstilt
08.03.2018

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 23.03.2018 og sendt til beslutning.

Fullstendig metodevurdering

  

Beslutning

Beslutning tatt
11.06.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.06.2018)

Beslutningsforum for nye metoder ber Helsedirektoratet med utgangspunkt i kunnskapsoppsummeringen fra Folkehelseinstituttet vurdere eventuelt behov for revisjon av retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.06.2018 finner du her, se sak 75-2018.