logo Nye metoder

ID2016_024

MR som erstatning for CT?

Ved lymfekreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
08.02.2016
Sendt inn av
Kunnskapssenteret i FHI
ID-nummer
ID2016_024

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.