logo Nye metoder

ID2019_047

MR undersøkelse i vektbærende posisjon

undersøkelser i ulike stillinger, for eksempel stående stilling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Nakke og kjeveskaddes landsforening
ID-nummer
ID2019_047
Om metoden
Bruk av MR-utstyr som muliggjør MR undersøkelser i vektbærene posisjoner og i ulike stillinger.

 

​Forslagsskjema

Innspill fra pasientorganisasjon (13.05.2019)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om metodevurdering. Saken oversendes det interregionale fagdirektørmøtet til beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 066-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Folkehelseinstituttet kartlegger kunnskapsgrunnlaget for bruken av MR-undersøkelser i vektbærende posisjon og i  ulike stillinger, innhenter pris på aktuelt utstyr og konsulterer fageksperter om i hvilken grad ellers ubenyttet kapasitet kan brukes for indikasjoner der man normalt ville gjennomført liggende MR undersøkelse.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) finnes her, se sak 77-19.


Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.05.2019
Type
Kartlegging av kunnskapsgrunnlaget
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
04.10.2019
Ferdigstilt
30.03.2020

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om metodevurdering. Saken oversendes det interregionale fagdirektørmøtet til beslutning.

​Kartleggingsoversikt fra Folkehelseinstituttet med vurdering av MR-undersøkelser i vektbærende posisjon og i ulike stillinger sendes det interregionale fagdirektørmøtet for beslutning. (sendt den 03.04.2020).

​Kartleggingsoversikt

Beslutning

Beslutning tatt
22.06.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.06.2020):
1. MR-undersøkelser i vektbærende posisjon og undersøkelser i ulike stillinger innføres ikke.
2. Folkehelseinstituttet har kartlagt kunnskapsgrunnlaget for bruken av MR-undersøkelser i vektbærende posisjon og i ulike stillinger og gjort en kunnskapsoppsummering. Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til støtte for bruk av denne metoden.
3. Bruk av metoden kan eventuelt gjøres innen rammen av en klinisk studie.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.06.2020 under sak 063-2020.