logo Nye metoder

ID2016_080

MR-veiledet laserablasjon

Ved intrakranielle svulster og epilepsi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
06.10.2016
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2016_080

Kartleggingsoversikt

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.
Bruk av metoden ved behandling av intrakranielle svulster eller epilepsi må skje som ledd i prosjekt/klinisk utprøving

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 096-20.

 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

Folkehelseinstituttet oppsummerer de fire identifiserte systematiske oversiktene og Rapid Review fra Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH, 2019) for MR-veiledet laserablasjon ved intrakranielle svulster (både maligne og benigne) og epilepsi. Saken tas så opp igjen i Bestillerforum RHF.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 211-19

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Oppdraget om hurtig metodevurdering er avsluttet da firma ikke har levert dokumentasjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 135-19.

Oppdatert metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Kartleggingsoversikt
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
03.02.2020