logo Nye metoder

ID2014_032

Multippel sklerose (MS) - fullstendig metodevurdering

Legemidler til bruk ved multippel sklerose (MS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.09.2014
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2014_032
Om metoden
Legemidler til bruk ved MS

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)

Bestillerforum RHF ber om at Kunnskapssenteret gjennomfører en fullstendig metodevurdering vedrørende bruk av legemidler ved multippel sklerose (MS).​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.10.2014
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
27.10.2014
Ferdigstilt
11.02.2016

​Kunnskapssenteret har utarbeidet en prosjektplan som kort beskriver metoden, mandat, arbeidsform, søk samt planlagt ferdigstillelse.

Prosjektplan

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF 07.03.2016 og sendt til beslutning.

Rapport

Beslutning

Beslutning tatt
12.04.2016
Ansvarlig
Fagdirektørene i RHFene

Rapporten er vurdert av de fire regionale fagdirektørene, i det interregionale fagdirektørmøtet. Fagdirektørene vurderte at de med utgangspunkt i denne rapporten ikke vil gi en konkret anbefaling til Beslutningsforum for nye metoder. Fagdirektørene vil benytte vurderingene i rapporten som grunnlag for andre anbefalinger og prioriteringer som gjelder behandling av multippel sklerose.

 

Denne avgjørelsen omfatter ikke autologisk hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose. Denne er tatt hånd om i en annen fullstendig metodevurdering - Lenke her