logo Nye metoder

ID2015_039

Musikkterapi ved psykoselidelser

Behandling med musikkterapi uten bruk av antipsykotiske legemidler ved psykoselidelser
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.09.2015
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2015_039
Om metoden
Behandling med musikkterapi uten bruk av antipsykotiske legemidler ved psykoselidelser

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.09.2015)

Regionene innhenter innspill fra sine fagråd vedrørende forslaget om metodevurdering, blant annet i forhold til om det eventuelt er bestemte problemstillinger som anses som særlig aktuelle. Disse innspill formidles til sekretariatet for Bestillerforum RHF. Kunnskapssenteret utfører deretter et litteratursøk og en egnethetsvurdering. Etter dette tas saken opp igjen på møte i Bestillerforum RHF.

Forslagsskjema​