logo Nye metoder

ID2018_123

Nalokson (VentiZolve)

Til akuttbehandling ved opioidoverdose.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
08.11.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_123
Om metoden
Nesespray til øyeblikkelig hjelp ved opioidoverdose. Akuttbehandling som kan gis av ikke-helsepersonell frem til kvalifisert helsepersonell kan fortsette videre behandling.

Metodevarsel​

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) kommer her, se sak 201-18.