logo Nye metoder

ID2019_060

Naltrekson (Vivitrol)

Langtidsvirkende naltreksoninjeksjoner til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.04.2019
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2019_060
Om metoden
Naltrekson er en såkalt opioidantagonist. Opioidantagonister gir ingen ruseffekt i cellene, men binder seg til de samme stedene slik at opioidagonister (som rusmidlene heroin, morfin, metadon og buprenorfin) ikke får bundet seg til disse reseptorene.

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020)  

Videre behandling og beslutning i Nye metoder avventer søknad om markedsføringstillatelse i Europa.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 148-20  

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for langtidsvirkende naltreksoninjeksjoner til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 99-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.06.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
17.06.2020
Ferdigstilt
04.09.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 08.09.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. *​

Metodevurdering

Prisnotat

*Se beslutning i Bestillerforum RHF 21.09.2020: Videre behandling og beslutning i Nye metoder avventer søknad om markedsføringstillatelse i Europa.