logo Nye metoder

ID2020_016

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte - spinal muskelatrofi (SMA)

Utvidet screening av nyfødte til også å omfatte spinal muskelatrofi (SMA)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
18.02.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universetssykehus HF, Barne- og ungdomsklinikken, Nyfødtscreeningen
ID-nummer
ID2020_016
Om metoden
Nyfødtscreeningen har nasjonalt mandat for genetiske masseundersøkelser av nyfødte for 25 alvorlige tilstander. Forslag om utvidelse av tilbudet til også å omfatte spinal muskelatrofi (SMA).

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

Forslag om "Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte - utvidelse av tilbudet med screening for spinal muskelatrofi (SMA)" oversendes Helsedirektoratet for videre oppfølging. Bestillerforum RHF understreker at innføring av screening kan påvirke kostnad-nytte-vurderingene for kommende behandlinger og at en metodevurdering bør gjennomføres raskt.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 052-20.