logo Nye metoder

ID2020_024

Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon III

Behandling til MS pasienter med behov for vaksiner eller med særlig høy risiko for alvorlig forløp av infeksjoner (MS-pasienter med annen alvorlig sykdom som KOLS, hjertesykdom og diabetes mellitus og alder > 55-60 år).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
28.03.2020
Sendt inn av
Biogen Norway AS
ID-nummer
ID2020_024
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av multippel sklerose

​Forslagsskjema


Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)

Saken tas ikke opp til ny vurdering før prisen senkes vesentlig eller det foreligger nye, relevante data for pasientgruppen.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 099-20.