logo Nye metoder

ID2021_149

Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon V

Behandling av pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose og økt risiko for alvorlig forløp av covid 19
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.10.2021
Sendt inn av
Nasjonalt kompetansetjeneste for multippel sklerose
ID-nummer
ID2021_149
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose og økt risiko for alvorlig forløp av covid 19

Beslutning

Beslutning tatt
22.11.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.11​.2021)​ 

 

1. Natalizumab til infusjon (Tysabri inf) innføres midlertidig til behandling av pasienter med RRMS som skal starte sykdomsmodulerende behandling og har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, som ikke er bærere av John-Cunningham (JC)-virus, og med en eller flere av følgende risikofaktorer:
• Alder over 50 år
• Hjertesykdom, hypertensjon, overvekt eller diabetes
• Ervervet eller medfødt immunsvikt
• Kreftsykdom (unntatt basalcellecarcinom)
• Kronisk nyre- eller leversykdom

2. Beslutningen gjelder kun midlertidig bruk av natalizumab infusjon til nevnte risikogrupper, og natalizumab subkutan skal ikke benyttes. Ny vurdering kan gjøres ved endret risikobilde.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.
 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 22.11.2021 under sak 158-2021.​