logo Nye metoder

ID2020_084

Natriumtiosulfat (Pedmarqsi)

Forebygging av cisplatin-indusert ototoksisitet hos barn med lokaliserte, ikke-metastatiske, solide svulster.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_084
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til forebygging av en vanlig bivirkning av cisplatin-behandling.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for natriumtiosulfat (Pedmarqsi) til forebygging av cisplatin-indusert ototoksisitet hos barn med lokaliserte, ikkemetastatiske, solide svulster.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 180-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk